Kdy volat hasiče a co dělat, když hoří

 

Hasiče voláme když:

- hoří
- se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
- se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
- následkem živelních pohrom (voda, vítr apod.) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí
- se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd. )
- v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.


Na tísňovou linku se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné !!!


Jak se chovat při zpozorování požáru


Zjistíte-li mimořádnou událost, v tomto případě požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru - volejte číslo 150 (Hasičský záchranný sbor). Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dovolat na linku 150, použijte univerzální tísňové volání na linku 112 nebo některé z dalších nouzových čísel (Policie ČR - linka 158, Záchranná služba - 155, Městská policie - obvykle 156). Dispečeři těchto linek si vaši výzvu mohou předat mezi sebou jinou cestou, linka 112 vede přímo k hasičům. Voláte-li z mobilního telefonu a váš operátor v místě, kde se nacházíte, nemá signál (na displeji je nápis "Jen tísňová volání" ap.), použijte rovněž univerzální nouzové číslo 112, které můžete vytočit i s uzamčenou klávesnicí (jedná-li se třeba o cizí mobil) a dokonce i bez nutnosti mít v mobilu vloženou či přes PIN aktivovanou SIM kartu! Pozor, toto číslo je možno použít i ve většině zahraničních států (měla by vám stačit znalost angličtiny nebo místního jazyka) a používejte ho jen v případě tísně! Nejedná se o žádnou pomocnou info linku mobilního operátora! Pokud voláte na tísňové linky z mobilního telefonu, VŽDY uveďte název města nebo obce, kde se událost stala. Jen ulice nestačí! Tísňové linky na většině území republiky stále ještě (2004) končí v krajských městech a nikoliv na okrese, jako při volání z pevné linky. Mnohokráte už se stalo, že záchranné složky vyjížděli na adresu události, ale po dojezdu se ukázalo, že šlo o stejnojmennou ulici v úplně jiném městě a občas i v úplně jiném kraji.

Při předávání zprávy uveďte

- kde hoří
- co hoří
- své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
- po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o  požáru

Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

- pozor na elektrický proud
- vyčkejte na místě


Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

- na výzvu velitele zásahu jste povinni poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, veliteli jednotky požární ochrany obce
- fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké

Výzva k evakuaci


- budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu)
- ohlásit veliteli zásahu, že byt č.x je prázdný

Ochrana zdraví


-

při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít
- v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla
- je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany
- k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.
- hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk                                 
- oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi
- k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště
- nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami

 

 

 

 

 

 

 

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

8.6.2021
Nové fotografie ve
Fotogalerii

Návštěvnost stránek

033236
fire_line_1.jpg